Một anh  nhà giàu vừa chết, lúc lên Thiên đường, anh ta xin Thượng đế mang theo một vật. Thượng đế đồng ý.

Anh ta mang theo một rương lớn chứa đầy vàng.. Tới cổng Thiên đường, gặp hai vị Thiên sứ, họ hỏi:

–         Đem theo cái rương này để làm gì?

Anh nhà giàu mở rương, mặt có vẻ tự đắc. Thiên sứ nhìn vào rương, rất ngạc nhiên, hỏi:

–         Anh mang theo một rương toàn gạch để làm gì? Thiên đường được xây toàn bằng  những thứ này mà.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here