Một người tàn tật luôn oán trách Thượng đế đã không cho con người mình hoàn chỉnh. Anh ta lên Thiên đường gặp Thượng đế. Thượng đế giới thiệu cho anh một người  chết vừa lên Thiên đường. Ngài nói với người tàn tật:

–         Thế nào? Ít nhất con còn đang sống.

Một viên quan oán trách Thượng đế vì đã không cho mình quan cao lộc hậu, Ngài giới  thiệu cho ông ta gặp người tàn tật, nói:

–         Thế nào? Ít nhất con còn được khỏe mạnh.

Một chàng trai oán trách Thượng đế để cho mình bị người đời coi thường. Thượng đế đưa anh ta tới gặp viên quan kia, nói:

–         Thế nào? Ít nhất con còn đang có tuổi trẻ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here