Người đang chuyện trò với một con Rắn đã được thuần phục. Người nói:

– Con vật nhỏ đáng yêu của ta, nếu ngươi không có những thủ đoạn ác độc, ta sẽ có thể là người bạn tốt của nhau. Nhưng bọn Rắn nhà các ngươi là độc ác  và nham hiểm lắm, là loài vật nổi tiếng vong ân bội nghĩa. Ta đã đọc được một câu chuyện như thế này: một người nông dân đáng thương đang đi trên đường, ông ta phát hiện một con rắn đang sắp chết rét, con rắn ấy có thể là tổ tiên của nhà ngươi đấy. Cảm thấy xót thương, ông ta bèn đem con rắn ủ vào trong ngực áo. Được sưởi ấm, con rắn tỉnh lại. Thế mà nó lại cắn ân nhân của nó khiến ông ấy bị chết.

– Thật lạ lùng. Con rắn nói, người viết lại cái chuyện ấy không công bằng. Mà cũng tại chúng ta nữa, sao lại dễ tin thế? Câu chuyện này hoàn toàn không phải như thế. Không phải người ấy thương xót con rắn sắp chết rét, mà vì da nó có năm màu rực rỡ, ông ta mới mang nó về nhà, chuẩn bị sẽ lột da nó để lấy bộ da đặc biệt. Biết sắp bị lột da nên con rắn ấy mới cắn ông ta để thoát thân. Chắc là như thế đấy.

– Xem cái miệng của mày kìa! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, không biết thế nào là tử tế.

– Đúng đấy, con của ta. Người cha nghe câu chuyện xen vào. Khi con nghe một chuyện vong ân bội nghĩa thì con phải xem xét cẩn thận, phải kiểm tra lại cho rõ ràng. Người làm ơn thực sự rất ít khi gặp phải sự vong ân bội nghĩa, con ạ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here