Hai anh em nhà phát minh sáng chế  máy bay người Mỹ rất giỏi nghiên cứu, phát minh nhưng kém giao tiếp. Họ rất ngại việc phải nói trước đám đông.

Một lần, trong  buổi tiệc lớn, chủ nhân muốn một người phát biểu vài lời.

–         Ông đã sai lầm rồi, người phát biểu phải là em tôi. Người anh nói.

Chủ bữa tiệc quay qua mời người em. Người em vội dứng dậy, nói:

–         Anh tôi mới là người quen việc ấy.

Mọi người trong bữa  tiệc không muốn bỏ lỡ cơ hội được nghe hai nhân vật nổi tiếng phát biểu, đều cổ vũ hai anh em . Thấy thế, người em, chỉ nói một câu:

– Theo như tôi được biết, loài chim chỉ có con vẹt là biết nói, mà con vẹt thì không biết bay cao.

Nghe xong, tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here