Nhà triết học nhìn con chó đang đi trên đường, ông ngắm nhìn dáng đi chậm rãi của nó, suy nghĩ bằng tư tưởng triết học: con chó có bốn chân nó sẽ bước đi như thế nào nhỉ? Chỉ cần có hai chân là đủ rồi, con chó có tận bốn chân, vậy nó phải làm thế nào để có chân bước trước, có chân bước sau.

Ông ta gọi con chó tới, hỏi nó.

–         Tôi suốt đời vẫn bước đi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này nên không biết phải trả lời ông như thế nào.  Giờ tôi phải suy nghĩ một chút mới có thể trả lời được. Con chó trả lời.

Nó đứng trầm tư hồi lâu, suy đi nghĩ lại, đầu óc nó rồi loạn lên, sau tới mấy chục phút, nó mới nghĩ  ra, trả lời nhà triết học:

–         Về vấn đề này, ông nên hỏi con chó của ông, tôi thì chịu không biết mình đã điều khiển bốn cái chân của mình như thế nào. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here