Khi còn trẻ tuổi, Pi-e Đại đế tung hoành  ngang dọc, chinh chiến khắp nơi, thu phục không biết bao nhiêu lãnh thổ và biển cả. Sau khi lên ngôi, ngài vô cùng giàu có, đất đai và muôn dân, không sao kể xiết.

Tới ngày già yếu, mọi người muốn cử quốc tang sao cho sánh với uy danh của nhà vua, nhưng có một yêu cầu của ngài mà không ai hiểu nổi.

Chẳng là trước khi chết, nhà vua yêu cầu khi đặt mình vào quan tài, phải để hai bàn tay ngài ra bên ngoài cho mọi người đều nhìn thấy.

 Ngài nói với mọi người xung quanh, ông làm như thế để nói với mọi người: Ông tuy giàu có ức vạn, đã có địa vị tối cao, nhưng tới khi chết, ông chỉ có hai bàn tay trắng.

2 BÌNH LUẬN

  1. Quan trọng là lúc sống. Chết rồi thì biết gì nữa, nên giàu nghèo như nhau. Nhưng khi sống thì giàu nghèo khác nhau đấy!

  2. một phi vụ dạy người dời cuối cùng trước khi chết nhưng ngài có ôm ức triệu hỏi có dùng được đâu. cái chính ngài sống ra sao, nếu không ra sao thì cái mẹo cuối này cũng chả thiêng bác ạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here