Thấy một chú bé đang vật vã khóc bên đường, một người dừng lại, hỏi chú vì sao mà khóc.

–         Cháu  do không cẩn thận, vừa đánh rơi mất mười đồng.

Người đi đường thấy số tiền không lớn, không đành lòng nhìn chú bé khóc mãi, mở túi lấy 10 đồng đưa cho. Nhưng nhận tiền rồi mà nó vẫn không chịu nín.

Người đi đường không hiểu vì sao, lại hỏi:

–         Cháu đã có mười đồng rồi, sao còn khóc thế?

Chú bé trả lời;

–         Nếu cháu không đánh mất mười đồng thì bây giờ cháu đã có hai mươi đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here