content top

90. CHIẾN TRANH KHÁNG NHẬT THẮNG LỢI

90. CHIẾN TRANH KHÁNG NHẬT THẮNG LỢI

     Loài người không thể quên, nhân dân Trung Quốc đã có một cống hiến to lớn cho thế giới trong cuộc chiến tranh chống phát xít: từ năm 1937 đến 1945, chiến trường Trung Quốc đã chống lại và giữ chân hai phần ba quân số của lục quân Nhật Bản. Từ năm 1931 đến năm 1945, trên chiến trường, Trung Quốc đã tiến hành hơn 16,5 vạn cuộc chiến đấu lớn nhỏvới quân Nhật, diệt 150 vạn tên địch chiếm 70% số thương vong của quân Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây chính là cuộc chiến tranh kháng Nhật vĩ đại.

Đọc Tiếp

89. SỰ BIẾN TÂY AN

89. SỰ BIẾN TÂY AN

      Ngày 15 tháng 10 năm 2001, nhà yêu nước nổi tiếng, tướng Trương Học Lương do bệnh nặng, không chữa được đã tạ thế tại đảo Haoai nước Mỹ, hưởng thọ 101 tuổi. Đây là một vĩ nhân có địa vị quan trọng trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, tuy quá nửa đời người phải trải qua giam cầm nhưng trong suốt thế kỷ 20, ông đã để lại hai dấu ấn: thứ nhất sự kiện là Đông Bắc đổi cờ, tuyên bố Đông Bắc phục tùng chính phủ trung ương Nam Kinh; một dấu ấn nữa chính là “sự biến Tây An” tạo nên chiến tuyến thống nhất kháng Nhật của dân tộc Trung Hoa.

Đọc Tiếp

88. HỘI NGHỊ TUÂN NGHĨA

88. HỘI NGHỊ TUÂN NGHĨA

       Do sự lãnh đạo sai lầm của chủ nghĩa giáo điều “tả” khuynh của Vương Minh, Hồng quân trung ương chưa thể đánh bại được cuộc “vây tiễu” thứ 5 của quân Quốc dân đảng, buộc phải rút về khu căn cứ. Đêm ngày 10 tháng 10 năm 1934, Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc , quân uỷ trung ương, Quân đoàn 5 quân đoàn chủ lực Hồng quân, cơ quan quân uỷ và 8,6 vạn bộ đội trực thuộc  đã thực hiện một cuộc di chuyển lớn chiến lược. Đó chính là cuộc trường chinh vĩ đại.

Đọc Tiếp

87. ĐÔNG BẮC ĐỔI CỜ

87. ĐÔNG BẮC ĐỔI CỜ

        Ngày 1 tháng 1 năm 1912, khi thành lập Trung Hoa dân quốc, đại tổng thống lâm thời Tôn Trung Sơn đã chủ trì việc định ra quốc kỳ, dự kiến lấy năm màu đỏ, vàng, đen, lam, trắng, tượng trưng cho năm dân tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng hoà hợp (cũng chính  là đại biểu cho các dân tộc Trung Quốc). Sau năm 1917, Tôn Trung Sơn thành lập chính phủ cách mạng ở Quảng Châu, lại đổi dề án quốc kỳ thành “thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng”, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời chiếu dọi khắp trái đất. Nhưng ở khu vực chính phủ Bắc Dương thống trị vẫn lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ. Quốc kỳ thay đổi trở thành tiêu chí thể hiện  chính quyền. Trong lịch sử cận, hiện  đại Trung Quốc, Đông Bắc đổi cờ là một sự kiện lịch sử trọng yếu, nó có ý nghĩa to lớn trong lịch sử dân tộc Trung Hoa.

Đọc Tiếp

86. HỢP QUÂN Ở NÚI TĨNH CƯƠNG

86. HỢP QUÂN Ở NÚI TĨNH CƯƠNG

     Núi Tỉnh Cương nằm ở biên giới Tương Cống, một đoạn trong dải núi La Tiêu, kéo dài 5.000 dặm, đây là nơi rộng thoáng, đẹp đẽ, khí hậu phù hợp với con người. Mây như núi, sương như biển, tùng thông xanh mướt, tiếng cuốc kêu vang xa mười dặm, cầu vồng mưa lớn … tất cả tạo thành phong cảnh tự nhiên của núi Tỉnh Cương. Trong những dặng núi cao lớn của Trung Quốc, núi Tỉnh Cương không có gì khác thường, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt để lưu danh vì đây là căn cứ địa cách mạng nông thôn đầu tiên do Mao Trạch Đông, người lãnh đạo quân cách mạng công nông Trung Quốc sáng lập. Tại căn cứ địa đỏ này đã thai nghén và nuôi dưỡng đường lối cách mạng lấy nông thôn bao vây thành thị, châm ngọn lửa cháy rừng rực đồng cỏ lớn.

Đọc Tiếp

85. HỘI NGHỊ 7 THÁNG 8

85. HỘI NGHỊ 7 THÁNG 8

     Một bước quan trọng  trên con đường vũ trang giành chính quyền của đảng cộng sản Trung Quốc chính là Hội nghị 7.8, trong Hội nghị này đảng cộng sản Trung Quốc đã xác định nguyên tắc vũ trang khởi nghĩa, sau đó, Mao Trạch Đông đã chỉ ra  luận điểm nổi tiếng “chính quyền phải giành được bằng  khẩu súng”. Từ đó về sau, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của cách mạng Trung Quốc.

Đọc Tiếp

84, KHỞI NGHĨA NAM XƯƠNG

84, KHỞI NGHĨA NAM XƯƠNG

       Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc là một lực lượng vĩ đại có vai trò quan trọng công cuộc chấn hưng dân tộc Trung Hoa. Từ chiến tranh trong nước lần thứ hai, chiến tranh chống Nhật, đến chiến tranh giải phóng, chiến tranh chống Mỹ viện Triều đến sự thành lập nước Trung Quốc mới hơn 50 năm, đội quân vĩ đại này đã đưa nhân dân Trung Quốc đứng dậy thoát khỏi địa vị nửa thực dân nửa phong kiến, luôn cùng đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nước Trung Quốc mới xã hội  chủ nghĩa hiện đại hoá, không hổ thẹn là bức trường thành gang thép của dân tộc Trung Hoa, của nhân dân Trung Quốc.

Đọc Tiếp

83. QUỐC CỘNG HỢP TÁC LẦN THỨ NHẤT

83. QUỐC CỘNG HỢP TÁC LẦN THỨ NHẤT

     Sau thất bại của cách mạng Tân Hợi, Tôn Trung Sơn đã kiên trì lập trường cách mạng dân chủ của giai cấp tư sản tiếp tục đấu tranh. Ông đã cải tổ đảng Cách mạng Trung Hoa thành đảng Quốc dân Trung Quốc. Nhưng đảng Cách mạng Trung Hoa và đảng Quốc dân Trung Quốc  đều xa rời quần chúng, hai lần Tôn Trung Sơn lãnh đạo cách mạng  vận động Hộ quốc và vận động Hộ pháp đều thất bại. Trong khi Tôn Trung Sơn cảm thấy bế tắc khi đi tìm con đường cách mạng, trong lúc còn suy tính, thắng lợi của cách mạng tháng Mười ở nước Nga  đã khiến cho ông có hy vọng.

Đọc Tiếp

82. ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẦN THỨ NHẤT

82. ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẦN THỨ NHẤT

       Mở đầu một bài hát có câu: “Không có đảng cộng sản thì không có nước Trung Quốc mới”. Lịch sử hiện đại đã xác minh điều này, đảng cộng sản đã viết lại lịch sử Trung Quốc, nước Trung Quốc vĩ đại đã nhiều lần bị  các nước lớn ức hiếp, từ  nay dân tộc Trung Hoa đã nhìn thấy tương lai tươi sáng. Những thành tựu mà Trung Quốc giành được hôm nay đều gắn liền với sự ra đời và hoạt động của  chính đảng này. Có thể nói đảng cộng sản Trung Quốc  đã viết lại lịch sử Trung Quốc và lịch sử thế giới. Sự ra đời của đảng cộng sản Trung Quốc là một trong những sự kiện vĩ đại nhất  của lịch sử Trung Quốc.

Đọc Tiếp

81. VẬN ĐỘNG NGŨ TỨ

81. VẬN ĐỘNG NGŨ TỨ

      Năm 1917, giai cấp vô sản và nhân dân lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin và đảng Bônsêvich đã dùng bạo lực lật đổ ách thống trị phản động của giai cấp tư sản, trên thế giới lần đầu tiên thiết lập nên một nhà nước xã hội chủ nghĩa   giai cấp vô sản chuyên chính. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười đã chấn động cả thế giới, cũng khiến cho nhân dân Trung Quốc có hy vọng  giải phóng dân tộc Trung Hoa, khích lệ nhân dân Trung Quốc nhiệt tình đấu tranh để giải phóng dân tộc.

Đọc Tiếp
Page 2 of 1112345...10...Last »
content top