Vua Sở được người chú dạy cho học bắn, bèn l đi săn, muốn thử tài nghệ của mình.

Vua cùng thủ hạ đến cánh đồng, thấy đàn vịt trời đang kiếm ăn giữa đám lau lách, Vua lấy tên định  bắn, bỗng từ bên trái có một con sơn dương chạy tới.

Vua Sở nghĩ  “bắn con sơn dương hơn bắn con vịt giời nhiều”, bèn quay  mũi tên ngắm con sơn dương.

Đang lúc chuẩn bị bắn con sơn dương, từ bên phải thấy chạy tới một con hươu hoa mai. Vua Sở lại nghĩ “hươu hoa mai hiếm hơn, sơn dương làm sao bằng được!” Lại quay mũi tên về phía hươu hoa mai.

Ai ngờ khi vua Sở đang ngắm con hươu hoa mai, lại thấy phía trước từ trong rừng một con chim ưng xanh vỗ cánh bay lên không trung. Vua Sở lại muốn bắn chim ưng xanh. Trong khi vua Sở còn chưa kịp bắn nó đã nhanh chóng bay đi mất. Vua đành phải quay lại bắn con hươu hoa mai, nhưng hươu hoa mai cũng chẳng còn. Nhà vua lại tìm sơn dương, sơn dương cũng không biết chạy đi từ bao giờ, ngay đàn vịt giời cũng không còn con nào.

Vua Sở mang cung tên đi mất nửa ngày mà chẳng bắn được con gì.

Bài học: Đã có mục tiêu xác định, phải không bỏ mục tiêu, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, anh nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Nếu long dạ không yên, đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng làm gì cũng không được. Trong cuộc sống phải đặt ra một mục tiêu cụ thể, kiên định đạt được  mục tiêu đó, nhất định ta sẽ thành công.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here