Một người nông dân, hàng ngày vẫn cày sâu cuốc bẩm trên mảnh ruộng của mình, tuy cuộc sống không được sung túc, nhưng không phải lo nghĩ gì.

Một hôm, trong khi cuốc ruộng, anh đào được một pho tượng La hán bằng vàng. Những người trong gia đình và bè bạn đều vô cùng mừng rỡ,  nhưng riêng anh ta lại không vui, suốt ngày trầm tư, nét mặt nặng trĩu những nghĩ suy.

–         Bức tượng La hán đã mang lại cho anh rất nhiều tiền bạc, anh còn chưa vừa ý sao? Một người hỏi.

–         Người ta nói có tất cả 18 bức tượng La hán cơ, tôi  mới tìm được một bức, còn 17 bức nữa, không biết tìm ở đâu bây giờ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here