Người trong thôn thường bị Ma quỷ quấy nhiễu, để đảm bảo cuộc sống bình an cho bà con, Trưởng thôn dũng cảm quyết định đi tìm Ma quỷ để tiêu diệt.

Cuối cùng Trưởng thôn cũng tìm được Ma quỷ, rồi đánh bại hắn. Trong khi Trưởng thôn tay vung dao sắp kết liễu đời Ma quỷ, hắn nói với Trưởng thôn:

–         Đợi chút đã. Trước khi giết tôi, xin ông cho tôi nói một câu.

Trưởng thôn đồng ý.

–         Giết tôi thì ông được cái gì chứ? Ma quỷ nói. Nếu ông tha cho tôi, tôi xin cám ơn.

–         Tha cho nhà nguơi thì ta được cái gì chứ? Trưởng thôn hỏi.

Ma quỷ đáp:

–         Nếu ông tha mạng cho tôi, cứ hàng ngày, đến đêm tôi sẽ để ở đầu  giường ông hai mươi đồng tiền vàng. Cứ thế cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời ông.

Trưởng thôn cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chấp nhận điều kiện của Ma quỷ đưa ra, tha cho hắn.

Nhưng Ma quỷ chỉ thực hiện việc đưa tiền cho Trưởng thôn có ba đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, Trưởng thông tỉnh giấc không thấy tiền vàng đâu nữa. Trưởng thôn đợi thêm ba ngày nữa cũng không có gì. Nổi giận, Trưởng thôn lại đi tìm Ma quỷ.

Không lâu, Trưởng thông đã tìm thấy  nó. Một lần nữa, ông ta lại cùng Ma quỷ quyết đấu. Nhưng ông ta bị bắt, bị Ma quỷ trói lại. Trong khi Ma quỷ vung đao lên, Trưởng thôn xin hỏi một câu. Ma quỷ đồng ý.

Trưởng thôn hỏi:

–         Tại sao lần đầu ta có thể  chiến thắng được nhà ngươi mà lần này ta lại bị nhà ngươi bắt?

Ma quỷ nói:

– Lần đầu, ông đánh tôi là vì chính nghĩa, còn lần này, ông đánh tôi là vì tư lợi. Cho nên, lần đầu ông thắng, còn lần này thì ông thua.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here