Tăng Quốc Phiên và Tả Tông Đường là hai  đại thần triều Mãn Thanh (Trung Quốc), danh tiếng của hai ông rất lớn, nên triều đình vẫn gọi “Tăng Tả” mỗi khi nói về hai người.

Tăng Quốc Phiên nhiều tuổi hơn Tả Tông Đường, nhưng rất đề cao Tả Tông Đường, còn Tả Tông Đường là người tự phụ, không xem trọng Tăng Quốc Phiên.

Một lần, Tả Tông Đường rất không vừa ý, hỏi mấy viên quan hầu:

–         Tại sao người ta cứ gọi “Tăng Tả” mà không gọi “Tả Tăng”?

Viên quan hầu cả gan nói thẳng:

–         Tăng công rất coi trọng Tả công, còn Tả công lại coi thường Tăng công.

Nghe viên quan hầu nói xong, Tả Tông Đường lặng đi hồi lâu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here