Mấy người bạn rủ nhau ra ngoại ô chơi. Mải vui, quên mất giờ xe buýt chạy về thành phố,  họ đành phải tìm một nhà dân xin ngủ nhờ.

Khi chủ nhà đưa họ vào cửa, trên sân, một con chó lớn thấy khách lạ sủa “gâu!  gâu!…”. Họ đều lùi lại.

Ông béo, chủ một nhà hàng ăn uống, vội quát:

– Sủa cái gì. Còn sủa nữa, tao cho vào nồi bây giờ!”

Một cô trông trẻ cười,  nói với con chó:

– Này, sao còn sủa mãi, không biết vâng lời à?ả 

Người thứ ba là một ca sĩ, chưa bước vào đã nói:

–         Hoan nghênh chúng ta à? Chỉ có tiếng nói khác nhau tí chút thôi.

Cuối cùng là một ông nghiện thuốc lá, vừa hút điếu thuốc vừa bước vào cửa, con chó chưa ngớt sủa:

–         Thấy ta hút thuốc không bằng  lòng à?  Mày cũng muốn hút sao? Vừa nói, tay vừa cầm điếu thuốc đưa cho con chó.

Họ bước vào nhà. Con chó cũng thôi không sủa nữa.

Hôm sau lại có đám khách lạ. Con chó lại sủa… 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here