Con ba ba ở Hồ Gươm vừa chết, “nhà rùa học” chưa hết tiu nghỉu vì tiếc của thì  một “nhà” khác lập tức có sáng kiến đưa con ba ba ở Đồng Mô về tôn làm “cụ rùa” để truyền thống tâm linh được tiếp nối, niềm tự hào về nghìn năm văn hiến không bị đứt đoạn. Chắc “ngài” cũng đang muốn trở thành một “nhà rùa học” nữa vì xem ra cái này khá ngon ăn. Chẳng cần gì đến khoa học, chỉ cần ngồi “sáng tạo” ra những chuyện li kỳ,  gán cho nó cái tên “truyền thuyết” là đám dân đen đang mất niềm tin vội chấp nhận, gật đến sái cổ. Thế là tiền ngân sách chảy vào như nước sông Đà. Còn “nhà rùa học” thì lập tức lên tiếng phản đối, chắc ông muốn giữ vị trí độc tôn, dứt khoát không cho ai được tranh phần béo bở?

Vậy có thơ rằng:

Cả hai nhà sinh học
Đều tầm cỡ giáo sư
Vẫn cố tình lầm lẫn
Giữa ba ba và rùa.

Ba ba thì mai mềm
Còn rùa thì mai cứng
Chỉ đơn giản thế thôi
Sao “điếc không sợ súng”?

Chỉ “cái” ở nhà ông
Gọi thế nào cũng được
Gọi gì vẫn có “mu”
Gọi sao cũng “dùng” tuốt.

Nhưng chuyện ở phòng the,
Khác chuyện làm khoa học
Sao dám nói quàng xiên
Cho người đời văng tục?

 

 

 

 

4 BÌNH LUẬN

  1. Em ủng hộ ý kiến đem con gì đó về,cái chúng ta cần là cần cái gì đó để thờ mà. thậm chí chẳng phải rùa hay ba ba, cứ họ bò sát như rắn rết gì đó cũng được. Sau đó các nhà Hà lội học và Mu rùa học sẽ phát triển một học thuyết mới để chúng ta thờ phụng một hệ bò sát đa thành phần đính hướng lên rùa. thế là ổn. Vả lại,ngày xưa có con nào tên là rùa đâu,gọi mãi thành ra mới có rùa.

  2. Đã đến lúc đến Nhật Tân để tìm và phong nhà “Chó học”. Vì:
    Ba ba nay đã hóa rùa
    Nhật Tân nhiều chó mà chưa “nhà” nào
    Lắm nhà thật sự tào lao
    Mai rết bò cạp cũng nhao xưng nhà.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here