Sói mẹ sinh được một Sói con. Sói mẹ yêu quý con vô cùng, chọn cho con ăn toàn những của ngon vật lạ. Chẳng bao lâu, Sói con đã to lớn, sức mạnh cũng khó ai địch nổi. Sói mẹ đặt cho Sói con cái tên nghe rất “hoành tráng”: Sư tử.

“Sư tử” ngày càng dũng mãnh. Vì mang cái tên ấy nên nó coi trên đời này không có con sói nào bằng nó. Dần dưới con mắt nó, đồng loại không có ai xứng làm bạn. Nó nghĩ: Chọn bạn với một người như mình không phải việc dễ. Rồi nó cảm thấy mình là một con Sư tử thật. Nó nghĩ: “Vì sao ta lại phải bè bạn với một lũ ốm yếu như thế? Cái bọn vụng dại ấy chỉ tổ làm xấu đi cái danh Sư tử của ta. Ta phải đi tìm Sư tử, phải Sư tử mới xứng để ta làm bè bạn”.

Sói mẹ không thể làm sao ngăn được con. Nhưng Sói con đã bị cái hư danh huyễn hoặc làm cho u mê. Nó muốn đi tìm Sư tử thật. Kết quả ai cũng biết, nó chỉ có thể trở thành miếng mồi ngon của Sư tử. Cho tới trước khi chết, nó vẫn chưa hiểu được vì sao Sư tử lại ăn thịt mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here