Kế toán của công ty do một sai sót trong sổ sách mất ba ngày đêm kiểm tra vẫn không phát hiện được sai ở chỗ nào. Qua sổ sách, rõ là mất 600 đồng mà không thể tìm ra. Cô kế toán như phát điên

Trưởng phòng tài vụ thấy thế, sau khi hỏi nguyên nhân, bèn bảo kế toán đưa toàn bộ sổ sách cho ông. Mang về phòng làm việc của mình, sau một hồi xem xét tỉ mỉ, ông thấy một nhầm lẫn rất đơn giản: một hóa đơn ghi 1.050 đồng dã được ghi thành 1.650 đồng.

Kế toán xem lại, quả là chị đã ghi nhầm số “0” thành số “6”.

1 BÌNH LUẬN

  1. Ai cung có thể sai lâm ,nhưng ai lầm mà không nhận lỗi, không đền bù những thiệt hai cho người bị hai thì ngươi làm sai là “ÁC NHÂN”.Thày thuốc sai hại 1 người ,Thày giao sai hai đến tương lai của 1 hay nhiều học tró,Giáo dục sai hai dên nhiều thế hệ .Chính trí sai,đat nước “không thể phát triển”.Văn Hóa Chủ thuyêt sai di hại cả nhân loại

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here