Một người muốn học bơi, anh ta tới lớp dạy bơi để ghi tên.

Thầy dạy bơi nói với anh ta rằng học bơi là một việc rất đơn giản, cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ biết bơi.

Thầy đưa anh ta ra bờ biển, nhìn những con sóng, thầy nhảy ào xuống nước, nhưng anh ta vẫn ngồi trên bãi cát.

Thầy giục:

–         Xuống đi, nhanh lên, anh chẳng đang muốn học bơi sao?

–         Thầy còn chưa dạy tôi bơi mà! Tôi sao có thể xuống nước được? Nguy hiểm lắm, chỉ xảy chân  là mất mạng. Khi ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm? Thầy phải dạy tôi bơi đã, tôi mới có thể xuống nước chứ!.

Cho tới giờ, anh ta vẫn chưa biết bơi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here