Trong rừng có ba con sư tử dũng mãnh. Một hôm, sư tử triệu tập các con vật trong rừng lại, yêu cầu cùng bầu chọn một con làm vua:

–         Các ngươi vẫn biết sư tử là vua của muôn loài, nhưng trong rừng của chúng ta có tới ba sư tử,  cả ba đều vô cùng dũng mãnh. Chúng ta cần phục tùng một con đứng đầu, vậy chọn con nào làm vua?

Cả ba con sư tử đều biết trong cuộc họp này, các loài vật khó bầu chọn, chúng bàn nhau:

–         Các con vật khác khó có thể chọn thế nào cho hợp lý. Trong rừng không thể đồng thời có ba ông vua. Cả ba chúng ta đều không muốn kẻ sống người chết, vì chúng ta là bạn. Chúng ta phải làm thế nào đây?

Các con vật sau khi bàn bạc rất sôi nổi, bèn nói với ba sư tử:

–         Chúng tôi đã tìm được một cách rất đơn giản, mời cả ba vị hãy leo núi. Vị nào leo được cao nhất sẽ được tôn làm vua.

 

Muôn loài được dịp chứng kiến cuộc  thi leo núi của ba con sư tử. Con thứ nhất leo được tới lưng chừng, con thứ hai cũng chỉ leo tới được một nửa. Con thứ ba mặc dù đã mang hết sức nhưng cũng chẳng leo được cao hơn.

Các động vật trong rừng lại được dịp tha hồ tranh cãi, làm sao để chọn một con sư tử làm vua? Một con chim ưng được coi là có “bề dày kinh nghiệm”, nói:

–         Khi sư tử leo núi, tôi bay trên trời, có nghe thấy lời các vị ấy nói với trái núi. Vị thứ nhất nói: “Núi kia, ngươi đã thắng ta rồi!” Vị thứ hai nói: “Núi kia, ta chịu thua rồi!”. Chỉ có vị thứ ba là nói: “Núi kia, hôm nay ngươi thắng ta, nhưng ngươi thì không thể cao lên, còn ta sẽ tiếp tục trưởng thành, chỉ cần một thời gian nữa, nhất định ta sẽ chinh phục ngươi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here