Người làm vườn đến trước mặt hoàng tử cầu cứu, hoàng tử hỏi anh ta có việc gì? Người làm vườn run rẩy nói với hoàng tử, hôm nay trong vườn hoa anh ta đã gặp thần Chết. Vô cùng sợ hãi, anh vội chạy đến gặp hoàng tử xin giúp đỡ.

Hoàng tử hỏi anh ta:

– Thần Chết nói gì với nhà ngươi?

– Thần sao còn dám nghe những lời của hắn?  Thần như còn không chạy nổi. Người làm vườn chưa hết hốt hoảng,  nói.

Hoàng tử bảo lính hầu dắt ra một con ngựa, nói với người làm vườn:

– Ngươi đến hoàng cung tìm nhà vua, chỉ có nhà vua mới cứu được ngươi.

Người làm vườn vội lên ngựa đi ngay.

Hoàng tử đến vườn hoa, gặp thần Chết, hỏi:

– Người làm vườn của ta có tội gì, ngươi đã  làm gì hắn?

– Hoàng tử, người nhầm rồi! Thần Chết trả lời: Tôi đến cứu hắn đấy, tối nay nhà vua sẽ giết hắn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here