Trong chiến tranh, một  người lính kèn bị bắt. Quân địch quyết định đưa anh ta ra xử bắn.

Người lính kèn cầu xin:

–         Xin các ông tha cho tôi, tôi không có vũ khí, không hề giết một người nào của các ông, tôi chỉ có làm việc thổi kèn, tôi có làm việc gì sai đâu!

Viên chỉ huy trả lời:

–         Đó chính là nguyên nhân giết người đấy! Không có tiếng kèn của mi,  quân lính sao được cổ vũ tinh thần, làm sao họ xông lên, khiến cho quân ta chết nhiều như thế này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here