Thời cổ, một người  bị xử án tử hình. Xin nhà vua tha mạng, anh nói:

–         Xin ngài cho tôi thời gian một năm, tôi sẽ có thể huấn luyện cho con ngựa của ngài biết bay. Nếu qua một năm, con ngựa không bay được, tôi sẽ chịu chết, hoàn toàn không còn oán trách gì nữa!

Nhà vua suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Khi anh ta tới chuồng ngựa, một người tù hỏi:

–         Anh chẳng phải nói khoác sao. Con ngựa làm thế nào mà bay được?

Người này trả lời:

–         Trong một năm, sẽ có bao nhiêu sự thay đổi, cũng có thể tôi sẽ chết, cũng có thể nhà vua sẽ chết, cũng có thể con ngựa này sẽ chết. Tóm lại là, trong một năm, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì? Cho nên trong một năm đó con ngựa cũng có thể bay được chứ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here