Một bà luôn cho rằng chồng mình có vấn đề, suốt ngày chỉ có nghi với ngờ. Một hôm, khi  tới thẩm mỹ viện, có người nói với bà:

–         Gần đây, tôi thấy ông nhà bà hay đi chơi, có vẻ rất mờ ám, bà phải cẩn thận đấy.

–         Vậy phải làm thế nào? Bà vội hỏi.

–         Mời tham tử tư, nhờ người ta xem ông ấy đi những đâu, làm những gì. Người kia cố vấn.

Bà lập tức nghe theo, mời thám tử tư.

Vài hôm sau, khi thám tử tới báo cáo, bà vội hỏi:

–         Ông ấy đi những đâu?

–         Tới nơi mấy cửa hàng thời trang, rồi cửa hàng bán giày dép, cả thẩm mỹ viện nữa.

–         Ông ấy tới những nơi đó làm gì? Bà càng nóng ruột.

–         Ông ấy đi theo bà!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here