Có hai chàng trai vào kinh dự thi, trên đường, họ gặp một đám ma.

Anh Giáp thấy rất không may, luôn băn khoăn đây không phải là điềm tốt, nhất định việc khoa cử sẽ chẳng lành.

Anh Ất thì vui vẻ, nhìn thấy cái quan tài, anh nghĩ, quan tài tức là “làm quan phát tài”, và một lòng tin rằng mình nhất định sẽ thi đỗ.

Về sau, anh Giáp trượt, anh Ất có tên trên bảng vàng.

Cả hai đều cho rằng những gì mình gặp đều vô cùng linh nghiệm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here