Mạch Khắc và  Kiều Trị đều 7 tuổi, chúng là hai đứa bạn thân.

Gia đình Mạch Khắc rất nghèo, cha mẹ đều là công nhân, mà nó có đến 5 anh chị em. Kiều Trị không có  anh chị em, bố là một bác sĩ tâm lý.

Một hôm, Kiều Trị rủ Mạch Khắc đến nhà mình chơi. Khi cha Kiều Trị đi làm về, thấy hai đứa dang xem một quyển sách tranh, bèn chỉ vào một bức tranh giảng ý nghĩa của bức tranh cho chúng.

Bức tranh vẽ một con thỏ ngồi bên bàn ăn khóc, thỏ mẹ rất buồn, đứng bên cạnh.

Mạch Khắc nhìn tranh nói:

– Thỏ con vì chưa được ăn no, cho nên nó khóc. Còn thỏ mẹ thấy thế không biết làm thế nào.

– Không phải như bạn nói! Kiều Trị nói tiếp: Thỏ con không phải là không có  cái gì ăn, mà là nó không muốn ăn, còn thỏ mẹ không làm thế nào cho nó ăn.

Bố của Kiều Trị  cười, nói với hai đứa:

– Các con đừng tranh cãi nữa, cả hai nói đều đúng cả!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here