Một đứa trẻ đánh giày ở bên đường.

Thấy một người đàn ông đi tới, đứa trẻ vội nói với ông ta:

– Thưa ông, ông có cần đánh giày không? Chỉ có hai đồng thôi!

Người dàn ông không để ý đến nó, nó lại nói tiếp:

– Vậy thì một đồng vậy, được không? Người đàn ông vẫn lắc đầu.

– Thế thì tôi đánh miễn phí cho ông vậy! Đứa trẻ cuối cùng nói.

– Đúng là phải như thế, ta sẽ tuyên truyền cho chú, anh bạn nhỏ! Người dàn ông vẻ mặt mãn nguyện, nở nụ cười ngồi trên ghế.

Sau khi đánh xong một chiếc, đứa trẻ nói với khách:

– Thưa ông xong rồi, ông có thể đi!

– Mới xong có một chiếc mà?  Khách  nghi ngờ hỏi lại.

Đứa trẻ nghiêm túc nói:

– Tôi chỉ miễn phí một chiếc thôi, nếu ông muốn đánh nốt chiếc kia, mời ông trả cho hai đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here