Xưa, có một địa chủ, kho tàng nhà ông  đầy những vàng bạc. Tuy rất giàu có, nhưng ông lại không có con. Người hàng xóm của ông  là một nông dân. Gia cảnh nghèo túng, nhưng lại có tới 4 đứa con.

Một hôm, Địa chủ mời Nông dân sang ăn cơm. Bữa ăn chưa xong, trời đất bỗng tối xầm lại. Muốn cho Nông dân biết sự giàu có của mình, Địa chủ đem vàng ra cho nó tỏa ánh sáng lấp lánh.

Ngày  hôm sau,  Nông dân cũng mời Địa chủ ăn cơm đáp lễ. Buổi trưa,  ánh sáng mặt trời chiếu thẳng tới bàn ăn chói chang. Nông dân bèn gọi 4 đứa con tới khiêng chiếc bàn tới bóng cây râm mát:

–         Ông có vàng, tôi cũng có của quý đấy chứ!  Nông dân cười, nói với Địa chủ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here