Trong một xí nghiệp ướp đông thực phẩm  người thợ được giao nhiệm vụ sửa chữa một cái tủ đá bị hỏng. Không biết do nguyên nhân  gì, khi anh đang ngồi trong tủ thì cửa tủ đóng chặt lại khiến  anh bị nhốt trong tủ.

Bằng mọi cách, vẫn không thể mở được cửa tủ để thoát ra ngoài, anh lên tiếng gọi người giúp đỡ. Nhưng mọi người trong xí nghiệp đã về cả, không có ai giúp được anh.

Không làm thế nào được, anh ngồi ở một góc tủ. Càng nghĩ, anh càng sợ hãi: nhiệt độ trong tủ có mười mấy độ, lại phải chờ hai ngày nữa mới có người tới giúp để thoát ra ngoài, anh cảm thấy mình như một miếng thịt bị ướp đông trong tủ.

Ngày thứ hai, khi mọi người tới mở tủ ra, phát hiện anh đã chết cứng trong một góc tủ. Mọi người rất ngạc nhiên, bởi vì cái tủ đã hỏng, hoàn toàn không lạnh, trong tủ cũng không thiếu dưỡng khí. Nhưng anh đã chết cứng như bị ướp đông, chắc vì sợ hãi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here