Lúa của anh nông dân trồng đang bị châu chấu tấn công, rồi lại bị lụt lội.

Tuy anh vẫn đủ lương thực, không đến nỗi bị đói, nhưng thấy mọi sự không được như ý, anh thấy thật khó mà chịu đựng nổi. Anh tìm đến thần linh, xin thần giúp đỡ.

– Lúa của con thường bị phá hoại, con muốn không bị như thế nữa, xin thần cho con thời tiết thuận lợi, không có nạn châu chấu phá hoại, mưa cũng đừng nhiều quá, mọi thứ đều vừa đủ, ngoài ra xin ngài lệnh cho gió cũng đừng thổi quá mạnh.

Thần đáp ứng mọi yêu cầu của anh, tất cả mọi điều anh xin đều được mãn nguyện. Anh cũng thấy những hoa lợi của mình đều bội thu, anh quỳ xuống, cảm tạ thần linh đã giúp đỡ mình.

 Nhưng đúng lúc đó, tiếng khóc của vợ anh từ xa vọng lại. Hóa ra, khi ra đồng cắt lúa, vợ anh mới thấy toàn lúa lép.

Anh lại quỳ xuống, nhưng lời cầu xin lần này có thay đổi:

–         Xin thần linh, xin người đừng làm cho con thất vọng mữa, xin ngài cho mưa thuận gió hòa để lúa của con chắc hạt.  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here