Một người có đàn bò 250 con, anh ta thường đưa đàn bò của mình ra một nơi có cỏ non và nước sạch, để chúng được hưởng thụ những ân huệ của thiên nhiên.

Một hôm, một con trong đàn bò bị hổ vồ. Chủ của đàn bò nghĩ: Ta đã mất một con bò, giờ đàn bò không còn là một dàn bò đầy đủ nữa, một đàn bò không đầy đủ còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ thế, anh đã đưa cả đàn bò tới một nơi hoang vắng, giết tất cả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here