Một du khách lần đầu tiên đi bằng  thuyền, vô cùng vui sướng thưởng ngoạn phong cảnh kỳ thú hai bên bờ sông. Gặp thuyền trưởng trên boong, du khách hỏi thuyền trưởng:

–         Thưa ngài thuyền trưởng, đã nhiều lần đi lại trên dòng sông này, chắc ngài phải biết rất rõ những ghềnh đá hiểm trở trên dòng sông chứ?

Thuyền trưởng trả lời:

–         Tôi hoàn toàn không biết gì về những ghềnh đá ấy cả.

Du khách ngạc nhiên:

–         Không biết những ghềnh đá, làm sao ngài có thể điều khiển con thuyền được?

Thuyền trưởng nói:

–         Sao tôi lại cần biết các ghềnh đá? Tôi chỉ cần thuộc những luồng nước sâu, thế chẳng phải là đủ rồi sao?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here