Xưa có một nhà điêu khắc xuất sắc, tài nghệ của ông xa gần đều biết.

Một hôm có người hâm mộ đến hỏi bí quyết của ông. Nhà điêu khắc không che giấu, nói:

– Không có  gì là bí quyết, chỉ cần làm hai điều này: Một là khi đắp mũi thì đắp to một chút; hai là khi đắp mắt thì nhỏ một chút.

Người này hỏi:

– Tại sao lại như thế?

Nhà điêu khắc giải thích:

– Rất đơn giản, đắp mũi to còn có thể  sửa cho nhỏ đi, mắt phải nhỏ vì còn có thể làm to ra. Nếu ban đầu cái mũi nhỏ, sẽ không có  cách nào làm to ra, mắt bắt đầu mà to, cũng không có  cách gì làm cho nhỏ đi. 

– A, thật là đơn giản. Người hâm mộ nhà điêu khắc bỗng hiểu ra.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here