Một người nông dân canh tác trên  bốn  mẫu đất, vào năm hạn hán, anh phải gánh nước từ sông rất xa về tưới cây.

Một người thợ thấy cảnh anh gánh nước vất vả, bèn bảo sẽ giúp anh làm một cái xe chở nước, cái xe có thể xếp nhiều thùng, chống hạn sẽ  hiệu quả hơn.

      Người nông dân nói:

– Cám ơn lòng tốt của anh, đợi anh làm được cái xe nước, cây của tôi đã bị hạn hán chết khô hết. Tôi còn dùng xe để làm gì. Thôi anh tránh đi, tôi không cần cái xe nước.

Số nước ít ỏi mà người nông dân gánh làm sao có thể chống hạn cho cả mấy mẫu ruộng? Chẳng bao lâu, cây cối của anh ta đã chết sạch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here