VƯƠNG TRIỀU HẠ

(Thế kỷ 21 trước CN – thế kỷ 16 trước CN)

     Từ thế kỷ 21 trước CN đến thế kỷ 16 trước CN là thời kỳ thống trị của triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc – triều Hạ. Mở đầu vương triều Hạ biểu thị sự kết thúc cơ bản của xã hội nguyên thủy Trung Quốc, từ đây bước vào xã hội có giái cấp kéo dài nhiều nghìn năm. Sự tiếp nối của nó ghi lại một chặng đường quan trọng trong lịch sử văn minh Trung Hoa.

Thế kỷ 21 trước CN, vùng đất Hoa Hạ xảy ra một trận đại hồng thủy, Vũ đã thành công trong việc lãnh đạo mọi người trị thủy. Vì thế, Vũ được phong đất Hạ, bộ lạc của Vũ xưng là Hạ. Sauk hi trị thủy thành công, Vũ lại chinh phạt Tam Miêu, đánh đông dẹp bắc, hooijj chư hầu, phân định Cửu Châu, công lao không thể quên. Sauk hi Đại Vũ chết, con của ông xóa bỏ truyền thống thiền nhượng, tự lập làm vua, từ đó ngôi vua truyền cho con, không truyền cho người tài giỏi, thực hành chế độ thế tập, mở đầu thời kỳ người xưa gọi là “gia thiên hạ”.

Trung tâm chính trị của triều Hạ ở nay là khu vực Yên Sư, Vũ Châu, Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, là vùng văn hóa Ngưỡng Thiều từ Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam chuyển về phía đông. Con người dưới triều Hạ đã có thể luyện được đồng, dùng nó chế tọa công cụ sản xuất và dụng cụ sinh hoạt, hàng hóa trao đổi cũng phát triển, đã có phương pháp ghi ngày bằng can chi và lịch kết hợp âm dương tương đối tiến bộ, Nông nghiệp dưới triều Hạ rất phát triển, lúc dó đã có thể trồng được kê, lúa mạch, lúa nước, …

Vương triều Hạ kéo dài tổng cộng 14 đời, 17 vua, trải qua gần năm trăm năm. Đến vua thứ 17 là Kiệt, do bạo ngược vô đạo bị vương triều Thương giành ngôi.

NIÊN BIỂU SỰ KIỆN LỚN

 Khoảng thế kỷ 21 trước CN: Khải xóa bỏ chế độ thiền nhượng, thực hiện chế độ thế tập ngôi vua. Vương triều đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc ra đời – vương triều Hạ. Xã hội nguyên thủy kết thúc.

 

Thái Khang ở ngôi: Thái Khang kế thừa Khải làm thiên tử, triều chính hỗn loạn. Di Dực, thủ lĩnh Cùng Thị lật đổ Thái Khang, giành ngôi vua, xưng là Đế Dực.

Tương ở ngôi: sau khi Dực nắm quyền, suốt ngày mải săn bắn, bị Hàn Trạc giết. Tương chết, vợ Tướng phải chạy trốn, sinh ra Thiếu Khang.

 Thiếu Khang ở ngôi: Thiếu Khang được sự giúp đỡ của Bá diệt được Hàn Trạc, triều Hạ trung hưng.

 Trữ ở ngôi: con của Thiếu Khang là Trữ chinh phạt Đông Di, đánh đến tận biển Đông.

 Hòe ở ngôi: sau khi Trữ chết, Hòe nối ngôi. Hoàn Thổ Chính là giám ngục.

 Đế Phát 7 năm: vùng Thái Sơn ở phía đông triều Hạ có động đất lớn. Đây là ghi chép về động đất sớm nhất thế giới.

 Đế Kiệt năm đầu: sau khi Lý Quý lên ngôi, tham lam bạo ngược, vương triều Hạ dần suy sụp.

 Khoảng thế kỷ 16 trước CN, Thương Thang diệt Hạ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here