content top

11. CÓ PHẢI TỪ PHÚC ĐÃ VƯỢT BIỂN TỚI NHẬT BẢN?

11. CÓ PHẢI TỪ PHÚC ĐÃ VƯỢT BIỂN TỚI NHẬT BẢN?

Từ Phúc có phải đã tới đảo tiên Bồng Lai? Bồng Lai là tên một hòn đảo mà Tần Thủy Hoàng đã sai phương sĩ là Từ Phúc cùng ba nghìn đồng nam và đồng nữ tới tìm thuốc trường sinh bất lão. Từ năm Đường Khai nguyên, nó đã được mang tên Bồng Lai hương, phong cảnh đẹp đẽ thường được gọi là “Cảnh Tiên trên biển”. Theo truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng luôn mơ ước có vị thuốc tiên là “Dưỡng thần chi” để mình có thể thọ cùng Trời Đất, khỏe mạnh cùng trăng sao. Vì thế, Vua đã sai Từ Phúc vượt biển đi về phía đông tìm thuốc tiên.

Đọc Tiếp

10. CÓ PHẢI BÀN CANH ĐÃ DỜI ĐÔ VỀ ÂN KHƯ, AN DƯƠNG?

10. CÓ PHẢI BÀN CANH ĐÃ DỜI ĐÔ VỀ ÂN KHƯ, AN DƯƠNG?

Triều Thương là thời kỳ phát triển của xã hội nô lệ ở Trung Quốc, từ Thành Thang tới Thương Trụ, tất cả 17 đời, 31 vua, trước sau cả thảy 496 năm. Thời triều Thương, đất đai rộng lớn, thế lực rất mạnh, đông tới biển Đông, nam tới lưu vực sông Trường Giang, tây tới phía tây Thiểm Tây ngày nay, đúng là một nước lớn lúc bấy giờ. Dưới triều Thương, những cuộc đấu tranh chính trị nội bộ cũng vô cùng quyết liệt, các thế lực bên ngoài cũng không ngừng xâm chiếm. Để bảo vệ sự an toàn cho đất nước vua Thương Bàn Canh đã dời đô tới Ân. Từ đó, vương triều Thương mới ổn định, vì thế, triều Thương còn xưng là Ân Thương. Tuy thế, có thực Bàn Canh là người đã dời đô đến Ân Khư tức vùng An Dương hiện nay hay không vẫn còn nhiều tranh cãi.

Đọc Tiếp

09. CÂU HỎI VỀ CUỘC DI DÂN ĐẠI HÒE THỤ Ở SƠN TÂY

“Vấn ngã tổ tiên tại hà xứ, Sơn Tây Hồng Động đại hòe thụ. Tổ tiên cố cư khiếu thập ma, Đại hòe thụ thượng lão quát oa”. Đó là bốn câu trong bài ca dao được phổ biến từ đầu đời Minh đến nay vẫn được truyền tụng ở các địa phương Hà Bắc, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến, thậm chí ở cả Đài Loan trong lãnh thổ Trung Quốc. Bài ca dao ghi chép từ đầu đời Hồng Vũ cho đến năm thứ 15 đời Vĩnh Lạc, triều đình nhà Minh đã tiến hành một cuộc cưỡng bức di dân trong suốt 50 năm với số dân khoảng 10 vạn người  trên diện tích tương đương với một nửa lãnh thổ của Trung Quốc lúc bấy giờ.

Đọc Tiếp

08. NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐI TÂY THIÊN LẤY KINH CÓ PHẢI LÀ HUYỀN TRANG?

08. NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐI TÂY THIÊN LẤY KINH CÓ PHẢI LÀ HUYỀN TRANG?

Ở Trung Quốc, truyện Tây Du ký có thể nói “nhà nhà đều biết, người người đều hay”, đó là chuyện kể Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và các đồ đệ trên đường đi lấy kinh. Những câu chuyện kỳ lạ kể về trên đường đi, họ đã gặp  bao nhiêu yêu ma quỷ quái.  Trong tiểu thuyết đã kể bao nhiêu võ nghệ cao cường của Tôn Ngộ Không để chiến thắng Bạch Cốt Tinh, dùng mưu thắng được Ngưu Ma Vương, … và trong việc lấy kinh đã có công lao không ít của ngay con ngựa. So với những điều đó, nhân vật Đường Tăng hiện lên rõ ràng là người do dự thiếu quyết đoán, thậm chí là nhu nhược, vô năng.

Đọc Tiếp

07. VÌ SAO DÂN TỘC TRUNG HOA ĐƯỢC GỌI LÀ ‘HOA HẠ”?

07. VÌ SAO DÂN TỘC TRUNG HOA ĐƯỢC GỌI LÀ ‘HOA HẠ”?
  • Sự hình thành và phát triển của tộc Hán là chủ thể của Hoa Hạ, kết hợp với nhiều tộc khác, không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Trong quá trình phát triển trải qua hơn 5.000 năm của Trung Hoa, giữa các dân tộc có sự giao lưu về kinh tế và văn hóa  hình thành một dân tộc Trung Hoa thống nhất – dân tộc Hoa Hạ. Hoa Hạ là danh xưng của dân tộc Trung Hoa, mặc dù trên lãnh thổ của nước Trung Hoa ngày nay có 56 dân tộc khác nhau nhưng đều được gọi chung là dân tộc Hoa Hạ.

    Vì sao tên của mỗi người Trung Quốc, thường tự hào coi mình thuộc dân tộc Hoa Hạ hay con cháu Hoa Hạ. Chẳng phải mỗi chúng ta đều vẫn tự xưng bản thân mình như thế, nhưng nguyên nhân vì sao thật không dễ gì cắt nghĩa. Từ xưa tới nay, câu hỏi này đã có không ít lời giải đáp.

Đọc Tiếp

06. “KINH THI” CÓ PHẢI DO KHỔNG TỬ SAN ĐỊNH?

06. “KINH THI” CÓ PHẢI DO KHỔNG TỬ SAN ĐỊNH?

“Kinh Thi” là bộ tổng tập thi ca số một của Trung Quốc, là ngọn nguồn của truyền thống văn học hiện thực chủ nghĩa và điểm sáng của lịch sử văn học Trung Quốc, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Về tác giả của “Thi” , về sau này, nhiều ý kiến  cho rằng Khổng Tử chính là “Khổng Thánh nhân”, là người đã san định đã được ghi chép.

Đọc Tiếp

05. HAI CHỮ “VẠN TUẾ” CÓ PHẢI CHỈ ĐƯỢC DÙNG CHO HOÀNG ĐẾ?

05. HAI CHỮ “VẠN TUẾ” CÓ PHẢI CHỈ ĐƯỢC DÙNG CHO HOÀNG ĐẾ?

 Xem truyền hình, trong các phim về thời xưa, chúng ta thấy mỗi khi xưng tụng Hoàng đế, người ta thường tung hô “vạn tuế”. Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, “vạn tuế” là từ chỉ dùng riêng cho người thống trị tối cao. “Vạn tuế” là từ chỉ dùng riêng cho Hoàng đế, ngoài Hoàng đế, bất cứ ai cũng không được sử dụng.

Đọc Tiếp

04. CUỐI CÙNG “THÔI BỐI ĐỒ” DỰ BÁO ĐỂ LÀM GÌ?

04. CUỐI CÙNG “THÔI BỐI ĐỒ” DỰ BÁO ĐỂ LÀM GÌ?
          Lịch sử phát triển của văn minh nhân loại đã trải qua ít nhất 5.000 năm. Đồng thời với tiến trình lịch sử, nền văn minh hiện đại cũng nhanh chóng phát triển góp phần giải thích và giải đáp nhiều vấn đề  của nhân loại. Đối với những dự báo cho tương lai trong quá khứ, nếu có nhân vật hay sự kiện lịch sử nào được bóc lớp vỏ huyền bí, nhất định sẽ gây chấn động lớn cho toàn xã hội.
Đọc Tiếp

03. “HÀ ĐỒ’, “LẠC THƯ” LÀ PHO SÁCH KHÔNG CÓ CHỮ TỪ THƯỢNG CỔ?

03. “HÀ ĐỒ’, “LẠC THƯ” LÀ PHO SÁCH KHÔNG CÓ CHỮ TỪ THƯỢNG CỔ?
  • “Hà đồ”, “Lạc thư” đều là những hình vẽ thần bí từ đời Thượng cổ của Trung Quốc truyền tới nay. Truyền thuyết và những vấn đề của nó đã gây ra rất nhiều cuộc tranh luận về Dịch học phức tạp và hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề rất phong phú về nội dung.

Đọc Tiếp

012. “NGHIÊU THUÂN THIỀN NHƯỢNG” LÀ NHƯỜNG NGÔI HAY CƯỚP NGÔI?

012. “NGHIÊU THUÂN THIỀN NHƯỢNG”  LÀ NHƯỜNG NGÔI HAY CƯỚP NGÔI?

Nghiêu là ông vua hiền đức nổi tiếng vào thời Viễn cổ, ông là đế thứ 4 trong Tam hoàng ngũ đế. Ông không “duy tân thị cử” mà hết sức để đưa Thuấn có tài năng thành người kế nhiệm mình. Đây cũng chính là truyền thuyết  mà lịch sử gọi là  “Nghiêu Thuấn thiền nhượng”. Nhưng bây giờ bắt đầu có những người đã hoài nghi tính chuẩn xác của truyền thuyết này. Rốt cuộc, đây chỉ là một truyền thuyết từ thời Viễn cổ được lưu truyền lại, đến thời kỳ Xuân Thu mới có người ghi chép thành văn tự. Cho nên, sự thật việc chuyển giao quyền lực giữa Nghiêu và Thuấn xảy ra như thế nào đã là một nghi án từ cả nghìn năm nay, những người đời sau ai nấy đều phân vân, chưa có sự nhất trí, nhưng cho dù có tranh luận suốt thời gian ấy, cũng chưa ai giải đáp được câu hỏi. Câu chuyện vẫn chỉ là truyền thuyết  rất  đẹp đẽ được lưu lại từ nghìn xưa.

Đọc Tiếp
Page 2 of 3123
content top