Lịch sử phát triển của văn minh nhân loại đã trải qua ít nhất 5.000 năm. Đồng thời với tiến trình lịch sử, nền văn minh hiện đại cũng nhanh chóng phát triển góp phần giải thích và giải đáp nhiều vấn đề  của nhân loại. Đối với những dự báo cho tương lai trong quá khứ, nếu có nhân vật hay sự kiện lịch sử nào được bóc lớp vỏ huyền bí, nhất định sẽ gây chấn động lớn cho toàn xã hội.
Từ xưa tới nay, các nhà khoa học và những người hiểu biết khắp nơi đều đưa ra rất nhiều những suy đoán và cũng nhận được những thái độ khác nhau đáp lại. Trung Quốc là một đất nước có rất nhiều những dự báo về bản thân mà mọi người đều biết và truyền nhau đầy hứng thú. Nhưng nó cũng đầy những lẫn lộn, khó phân biệt thật hư. Cách nay hơn 1.300 năm, vào thời Đường Trinh Quán, Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong đã hợp tác viết quyển “Thôi bối đồ” là một trường hợp như vậy.
“Thôi bối đồ” một cuốn sách dự báo tương đối có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc, do Tư thiên giám đầu đời Đường Lý Thuần Phong và Viên Thiên Canh cùng biên soạn, tất cả có 60 chương, chủ yếu dự báo về những sự kiện chủ yếu trong lịch sử phát sinh từ sau đời Đường. Xét về phạm vi địa lý, nó đề cập tới những sự việc của Trung Quốc hay nước ngoài, như chương 38 Phệ khải quái đã dự báo tới cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hiện nay, không chỉ có một bản “Thôi bối đồ”, nguyên nhân là do sau khi “Thanh binh nhập quan”, e sợ người ta có thể dựa vào dự báo về tương lai của nhà Thanh, triều đình nhà Thanh đã cố ý thay đổi những dự báo trong “Thôi bối đồ”, tạo nên nhiều bản khác nhau cùng tồn tại trong dân gian.
Khởi nguồn của “Thôi bối đồ” cũng rất bí ẩn. Truyền thuyết nói rằng Lý Thuần Phong tinh thông thiên văn, lịch pháp, có lần ông đang ngồi quan sát các vì tinh tú, tiến hành tính toán, dự cảm tới một lúc nào đấy, sẽ  có một người là Võ Tắc Thiên gây sự khuynh đảo cho triều Đường. Trong khi đang trầm tư suy nghĩ, bấm ngón tay tính toán, đột nhiên có một vị đạo sĩ là Viên Thiên Canh tới đứng sau lưng, lên tiếng: “Thiên cơ không thể lộ!” ông mới dừng tay. Nhưng ông cũng đã kịp tính được tới việc của hàng nghìn năm sau. Lý Thuần Phong bèn đem những “thiên cơ” mà ông  tính toán được viết thành thơ ca, có tranh vẽ minh họa, rồi thông qua Viên Thiên Canh, dâng tấu chương lên Đường Thái Tông. Những điều liên quan đến việc cơ mật thuộc đại sự quốc gia tất nhiên không thể để cho người khác biết. Nhưng về sau không biết vì lý do gì, những điều đó đều được tiết lộ ra ngoài. Đây chính là cái gọi là “Thôi bối đồ” mà chúng ta có thể xem được. “Thôi bối đồ” không chỉ nói tới khoảng trăm năm của đời Đường mà nó còn nói tới  cuộc trị loạn, hưng suy của nhiều đời sau như Tống, Liêu, Kim, Minh, Thanh với những tiên đoán không sai lắm. Thật là “tiền vô Gia Cát Lượng, Hậu vô Lưu Bá Ôn”! Cái đáng quý là qua những bức tranh vẽ của nó, tới hơn nghìn năm sau đời Đường, trang phục cũng được dự báo không có gì sai khác, bao gồm cả lông chim, áo chẽn của Mãn tộc, thậm chí giày da, âu phục của người phương Tây cũng được dự báo thật kỳ diệu. Về những điều này, mọi người rất khó giải thích, vì sao một thuật sĩ đời Đường có thể dự báo đúng đắn nhiều sự việc cho tới về sau này. Giai cấp thống trị triều Thanh rất sợ hãi sức hấp dẫn thần kỳ của nó, tìm mọi cách để hạn chế bằng gây nhiễu loạn cho tai nghe mắt thấy, hoàn thành việc phá hoại “Thôi bối đồ” nhằm duy trì ách thống trị của mình.
Các nhà nghiên cứu dự báo đã từng đưa ra những lời tiên tri, chứng thực Võ Tắc Thiên và Dương Quý Phi gây rối loạn triều Đường cũng đã từng được dự báo trong cuốn sách này. Chương hai trong “Thôi bối đồ” đã viết:
Sấm viết:
Lụy lụy thạc quả, Anh minh kỳ số, Nhất quả nhất nhân, Tức tân tức cố.
Tụng viết:
Vạn vật thổ trung sinh, Nhị cửu tiên thành thực, Nhất thống định Trung nguyên, Âm thịnh dương tiên kiệt.
Các nhà nghiên cứu dự báo cho rằng chương thứ hai đã dự báo tai họa do phụ nữ gây nên dưới triều Đường. Quả đây chính là Lý tử, tức chỉ triều đại thay triều Đường , số của nó là 21, chỉ từ Đường Cao Tổ tới năm Chiêu Nghi cộng là 21 đời vua “nhị cửu” chỉ triều Đường kéo dài 289 năm. “Âm thịnh giả” chỉ Võ Tắc Thiên lên ngôi Nữ hoàng thống trị Đại Đường  làm những điều “dâm hôn loạn chính”, làm cho sự thống trị vững chắc của triều Đường nguy ngập. Khai nguyên chi trị tuy có thể so sánh với Trinh Quán chi trị, nhưng do Dương Quý Phi gây tai ương, rồi gặp họa lớn, cuối cùng nước mất nhà tan. Cho nên mới gọi là “âm thịnh dương tiên kiệt”. Những điều cuốn sách nói tới đều có thể tìm được các chứng cứ trong lịch sử Trung Quốc để chứng minh. Từ đó, ngày càng tăng thêm sự sùng bái của mọi người với “Thôi bối đồ”, cũng tăng thêm màu sắc thần bí trong con mắt nhìn, cái tai nghe của mọi người.
Như trên đã nói, chúng ta không thể lý giải được  vì sao “Thôi bối đồ” lại có sức hấp dẫn như thế với mọi người. Rõ ràng trong lòng mỗi người, “Thôi bối đồ” là một cái gì rất thần bí, chẳng khác gì một Thiên thư, có thể dự báo tương lai. Nó bao hàm một cái gì đấy như là “Thiên cơ”, dự báo được tất cả mọi biến thiên của xã hội, cả thơ và họa đều dồi dào, trên thế giới đã được một số người coi là đứng đầu trong “Trung Quốc thất đại dự ngôn”, nó có khả năng hấp dẫn con người tới những điều kỳ lạ. Nhưng nếu “Thôi bối đồ” có khả năng dự báo được tương lai thì Lý Thuần Phong chính là con người kỳ tài. Ông có phải là con người thực có trong lịch sử? Tài năng của ông có đặc điểm gì kỳ lạ?
Lý Thuần Phong rõ là con người kỳ lạ. Trong “Cựu Đường thư”, “Tân Đường thư” đều có những truyền thuyết về ông. Ông là người của Đường Thái Tông, thông suốt kim cổ, tinh thông thiên văn, toán số, âm dương chi học. Ông chính là người đã chủ trì đúc hỗn thiên nghi, biên soạn “Lân đức lịch” sau này là “Mậu dần lịch” mà ở đời Đường, một nhà khoa học, một nhà thiên văn học không thể bỏ qua. Về một phương diện nào đó, trong lịch sử, ông đã trở thành một nhà dự báo, trong dã sử, ông đã thành một người “xuất dương nhập âm”, một ông Tiên phán những việc chưa rõ ràng. (Truyện “Tây du ký” như nhiều người đã biết bắt nguồn từ  một ghi chép của người đời Đường “Triều dã thiêm tải”). Về sau, do ông đã dự báo việc Võ Tắc Thiên làm loạn triều Đường , kích động tới Đường Thái Tông nên bị giết. Do đó, có thể thấy thật hư của cái gọi là dự ngôn thư bắt đầu từ sự mô tả của nhà văn, mà hoàn cảnh của bản thân ông cũng lẫn lộn khó phân biệt.
Lại thêm sau một thời gian dài tới nay, “Thôi bối đồ” đã có lúc được coi là một cuốn sách cấm, trong điều kiện bình thường, rất khó có thể đọc được. Những người có thể được đọc những cuốn bị giấu kín thường bị coi là phạm pháp. Cho nên, cuốn sách ngày càng được coi là thần bí. Không ít người đã coi “Thôi bối đồ” là Thiên cơ. Chính cách hiểu đó càng gia tăng tính chất thần kỳ của “Suy bối đồ”. Nhưng dù có hiểu theo cách nào “Thôi bối đồ” cũng phản ánh vẻ đẹp đẽ của văn hóa cổ truyền Trung Quốc , phản ánh tính chất sâu sắc và thần kỳ trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here