Trong vương phủ có một đầu bếp tài nghệ phi thường, ông ta giỏi đặc biệt khi làm món vịt quay, vịt quay của ông ta hương vị nức mũi, được mọi người trong vương phủ thích thú. Đặc biệt là Vương  gia, mỗi bữa đều không thể thiếu món vịt quay. Nhưng từ trước đến nay, Vương gia chưa hề cho người đầu bếp  một chút phần thưởng nào, khiến cho đầu bếp buồn bực không vui.

Một hôm, Vương phủ có khách quý, Vương gia mở yến tiệc tại nhà, điểm lại các món ăn, trong đó món Vương gia thích thú nhất là vịt quay.

Đầu bếp theo lệnh chuẩn bị, khi Vương gia mời khách món vịt quay, chỉ thấy có một cái đùi, không sao tìm thấy một cái đùi thứ hai. Vương gia quay người hỏi đầu bếp: – – Làm sao  chỉ có một cái đùi,  một cái nữa đâu?

– Bẩm Vương gia, vịt phủ chúng ta nuôi đều chỉ có một cái chân! Đầu bếp đáp.

Vương gia thấy rất lạ, nhưng trước mặt khách nên không tiện hỏi.

Sau khi khách ra về, Vương gia liền đi cùng đầu bếp đến chuồng vịt. Lúc ấy trời đã tối, vịt đang ngủ, mỗi con đều chỉ thấy lộ ra có một cái chân.

– Vương gia, ngài xem, có đúng là vịt trong phủ chúng ta tất cả đều chỉ có một cái chân không?  Đầu bếp chỉ vào đàn vịt, nói.

Vương gia nghe xong, bèn vỗ tay lớn, vịt nghe thấy tiếng động tỉnh giấc, đều đứng cả lên.

– Vịt chẳng toàn có hai chân đây phải không? Vương gia cười to, nói.

– Đúng ạ! Nhưng chỉ khi ngài vỗ tay chúng mới có đủ hai chân! Đầu bếp nói.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here