Một hôm, nhà vua cùng các đại thần tới kiểm tra việc nuôi ngựa.

–         Làm trông coi, chăm sóc ngựa, khanh thấy có việc gì khó khăn nhất?

Người chăn ngựa không biết trả lời nhà vua thế nào. Bởi vì, gọi là nuôi ngựa nhưng có rất nhiều công việc: một năm có 365 ngày, ngày nào cũng phải thái cỏ cho ngựa, cho ngựa uống nước, rồi chải lông, tắm táp, … không có việc nào là không khó khăn. Nhưng trước mặt nhà vua, anh ta không biết ăn nói thế nào.

Một đại thần đứng nhìn bao quát khắp khu nuôi ngựa, bèn lên tiếng:

–         Trước đây thần cũng đã từng làm quan coi ngựa, thần thấy cái công việc khó khắn nhất là làm cái hàng rào quay chuồng ngựa.

–         Vì sao lại khó khăn nhất? Nhà vua hỏi.

–         Bởi vì gỗ để làm hàng rào rất nhiều loại, có đoạn cong, đoạn thẳng, phải biết chọn những đoạn gỗ sao cho phù hợp. Ban đầu phải chọn những đoạn gỗ thẳng tạo nên cái hàng rào cho khít, cho đẹp. Nếu dùng những đoạn gỗ cong, thì cuối cùng cái hàng rào cũng cong queo chẳng ra gì….

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here