Một cậu bé sau khi ăn cơm, đi dạo quanh hồ. Bỗng thấy dưới làn nước một sợi  dây vàng, cậu bèn cởi giày, không nề hà bùn nước, lội xuống tìm, nhưng không thấy sợ dây vàng đâu.

   Cậu lên bờ, ngồi suy nghĩ. Một lát,  khi nước trong dần,  lại thấy sợi dây vàng cậu lội xuống nước tìm một lần nữa, kết quả như lần trước, không thấy gì. Cậu lại lên bờ, ngồi nghĩ mãi về sợi dây vàng dưới hồ.

Cha cậu đi tới, hỏi cậu cần gì. Cậu nói:

– Cha ơi, rõ ràng dưới nước có một sợi dây vàng, nhưng con đã hai lần lội xuống mà không vớt được nó!

Người cha nhìn sợi dây vàng dưới nước, thấy đây chỉ là cái bóng của sợi dây vàng trên cây, ông nói:

–         Con ơi, con nhìn trên cây kia, lên đó con sẽ tìm được sợi dây vàng.

 Cậu bé trèo lên cây, quả nhiên tìm được.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here