Một kẻ buôn lậu bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, hắn chạy vào một nhà thờ. Cho rằng nhất định cảnh sát sẽ không bao giờ chú ý tới nơi tu hành trang nghiêm này nên hắn muốn giấu số hàng lậu ở đây. Hắn tới gặp Đức cha, nói mong được ông giúp đỡ, cho hắn giấu số hàng lậu trên gác chuông của nhà thờ.

Đức cha cự tuyệt yêu cầu của kẻ buôn lậu, và yêu cầu hắn lập tức phải dời khỏi nhà thờ, nếu không sẽ báo cảnh sát.

–         Nếu ngài chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi xin góp vào quỹ từ thiện của ngài 10 vạn đồng. Kẻ buôn lậu van nài.

–         Không! Đức cha kiên quyết từ chối.

–         Hai mươi vạn!

–         Không thể có chuyện thương lượng, mời anh ra khỏi đây ngay!

–         Năm mươi vạn có được không? Kẻ buôn lậu vẫn không từ bỏ ý định.

Đức cha kéo hắn ra ngoài cửa, lớn tiếng:

–         Mau đi khỏi đây ngay, đồng tiền nhơ bẩn của anh không thể góp vào quỹ dành cho người nghèo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here