Con thày bói nhưng không muốn học nghề  để nối nghiệp cha, thầy rất phiền lòng.

Người con nói với thầy:

– Việc này quá đơn giản, có gì mà phải học?

Một hôm trời đang mưa to gió lớn, có người đến xem bói, người cha gọi con đến trả lời khách. Nhìn người khách vừa tới, người con hỏi:

–         Ông đi từ phía bắc tới?

 Người khách trả lời:

–         Đúng rồi!

–         Ông họ Trương?

 Người khách mở to đôi mắt hỏi:

–         Sao anh biết ?

–         Tôi còn biết là ông đến vì việc của vợ ông. Người con lại nói.

Người khách ngẩn mặt khâm phục:

– Đúng, đúng, không có gì sai!

Khách về, người cha kinh ngạc hỏi con sao biết được những điều ấy, người con nhẹ nhàng đáp:

– Hôm nay gió bắc thổi, lưng và vai người này bị mưa ướt, vì thế, ông ta nhất định từ phương bắc tới; trên ô của ông ta có ba chữ “quận Hà Thanh”, mà người ở đó đều họ Trương; đội mưa thế này để đi xem bói, không phải là vì vợ thì khó có thể là người khác.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here