Một tu sĩ đang đi trên đường thì gặp mưa to. Bầu trời u ám, đường về tu viện còn xa. Đang lúc vừa đói vừa rét, ông nhìn thấy gần đó có một ngôi nhà, tu sĩ vội đến gõ cửa.

Chủ nhà là một người giàu có, thấy tú sĩ quần áo ướt hết, lập tức gọi người hầu chăm sóc cho ông. Trước khi chia tay, tu sĩ hỏi chủ nhà tên tuổi.

Về đến tu viện, tu sĩ lập tức đem tên của ông chủ viết trên tường, hàng ngày đều cầu nguyện cho ông ta.

Một hôm, ông nhà giàu kia cùng với gia đình đến thăm tu viện, thấy tên của mình vô cùng ngạc nhiên. Về sau ông mới phát hiện vị tu sĩ đã được giúp đỡ viết tên ông lên tường, mục đích để hang ngày cầu nguyện, chúc phúc vô cùng cảm động. Từ đó, ông ra sức tài trợ cho tu viện, trở thành người ủng hộ trung thành của tu viện.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here