Một vị Hoàng đế lâm trọng bệnh, bao nhiêu danh sư tài giỏi trong cả nước đã được mời đến nhưng bệnh tình của nhà vua vẫn chẳng có gì biến chuyển. Một đêm, nhà vua nằm mộng, nghe thần linh báo ứng: “chỉ có cách tìm một người luôn vui vẻ, lấy cái áo của anh ta, mặc vào, bệnh sẽ tự nhiên khỏi”.

Sớm hôm sau, nhà vua cử rất nhiều bề tôi đi khắp nơi để tìm người vui vẻ, nhưng tìm tới mấy ngày rồi vẫn chẳng có tin tức gì.

Một buổi tối, nhà vua đi qua một ngôi làng nhỏ, nghe thấy trong nhà có tiếng hát của một đứa trẻ, và tiếng cười đùa hồn nhiên của người cha. Nhà vua bước vào, nói người cha còn trẻ cởi cái áo cho mình mặc. Nhà vua không quên nói sẵn sàng thỏa mãn mọi điều kiện của anh đưa ra.

–         Tâu bệ hạ, tôi vô cùng bối rối, vì không thể làm theo yêu cầu của ngài. Người cha mỉm cười, nói. Bởi vì, … tôi chẳng có cái áo nào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here