Ngụy Võ Hầu cử Ngô Khởi làm Thái thú Tây Hà. Phía tây của Tây Hà là nước Tần, nước Tần có một tòa thành sát với nước Ngụy. Quân Tần ở đây thường qua Tây Hà của nước Ngụy cướp bóc. Dân Tây Hà chịu quấy nhiễu, thù hận quân Tần đến khắc cốt ghi xương. Vì thế, để yên dân, mới tới nhậm chức, Ngô Khởi đã quyết tâm hạ thành của nước Tần.

Nhưng quân trong tay Ngô Khởi ít, lại không tinh nhuệ. Vậy phải làm sao? Ngô Khởi suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm ra một cách:

Một hôm, Ngô Khởi cho người đặt một cái xe ở ngoài cửa phía Bắc, trên tường, cạnh đó dán một tờ cáo thị: “Người nào đưa được cái xe này tới cửa Nam, ta sẽ thưởng cho người đó 20 mẫu ruộng tốt và một tòa nhà”. Phía dưới có ghi rõ tên Ngô Khởi, lại có đóng triện của Thái thú rõ ràng.

Tin truyền đi rất nhanh, nhiều người vây quanh cái xe, bàn bạc rất sôi nổi. Nhưng chưa có ai đụng tới cái xe.

Cuối buổi sáng, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đi tới cửa phía Bắc. Anh ta đọc tờ cáo thị, rồi nhìn cái xe, nửa tin nửa ngờ hỏi người  lính canh đứng gần đó:

–         Có thật không?

–         Thế anh không nhìn thấy đại triện của Thái thú sao? Người lính đáp.

Chàng trai chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng thử xem sao. Anh ta nhấc càng xe, đẩy đi. Xung quanh người reo hò ầm ĩ, cùng đi theo anh ta tới cửa phía Nam. Rất nhiều người cười nhạo: đúng là anh chàng nằm mơ!

Người lính bảo anh ta đặt chiếc xe xuống trước cửa Nam thành rồi dẫn anh ta vào phủ Thái thú. Không lâu sau, anh ta trở ra, vô cùng sung sướng, tay cầm một tờ giấy của Thái thú xác nhận việc thưởng ruộng, thưởng nhà.

Đám đông thấy thế đều kinh ngạc, ai cũng hối hận, sao việc đơn giản thế mà mình không thử!

Hôm sau, Ngô Khởi lại cho người mang đặt trước cổng thành phía Đông một phiến đá, kèm theo cũng có tờ cáo thị: Ai mang được phiến đá này tới cửa thành phía Tây sẽ có phần thưởng như ngày hôm qua”. Phía dưới cũng có tên Ngô Khởi và triện của Thái thú Tây Hà.

Lần này, ai cũng tranh nhau vác phiến đá sang cửa phía Tây. Người mang phiến đá đúng là được thưởng y như hôm trước.

Từ đó về sau, dân chúng Tây Hà đều tin Ngô Khởi, vị Thái thú mới đã nói là làm, là người rất biết giữ chữ tín.

Ngô Khởi thấy cơ hội đã tới, bèn yết cáo thị: “Ngày mai, ta sẽ mang quân di hạ thành của nước Tần. Hiện rất cần các tráng đinh, mong mọi người tích cực tham gia. Khi hạ được thành quân Tần, người có công đầu được phong đại phu, kèm theo là ruộng tốt và nhà cửa”. Phía dưới cũng ghi rõ tên Ngô Khởi và đóng triện Thái thú.

Dân chúng đọc cáo thị, nườm nượp ghi tên tham gia quân đội, chẳng bao lâu đã đủ quân số.

Hôm sau, Ngô Khởi dẫn quân tiến công thành của nước Tần. Tướng sĩ đua nhau xông lên phía trước, chẳng bao lâu, thàh của  nước Tần đã bị hạ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here