Một người nông dân dắt theo một con dê, cưỡi lừa đi vào chợ trong thành phố. Trên đường đi, anh gặp ba kẻ lừa gạt.

Kẻ lừa gạt thứ nhất thấy anh đang gà gật trên lưng lừa, bèn đem cái chuông trên cổ con dê buộc vào đuôi lừa, rồi dắt con dê đi mất.

Một lát sau, anh tỉnh ngủ, quay đầu lại nhìn không thấy dê đâu.

Anh nông dân vội đi tìm, một kẻ lừa gạt nữa nhiệt tình hỏi anh tìm cái gì. Anh bảo đi tìm con dê bị mất. Nó chỉ cho anh về một khu rừng xa xa:

–         Mới thấy một người dắt con dê đi về phía đó, chắc là nó rồi, anh mau đuổi theo đi!

Anh nông dân vội đuổi theo dê, để lừa nhờ cái “người có lòng tốt” trông hộ. Khi trở lại, anh chẳng thấy con lừa và “người có lòng tốt” đâu.

Anh vừa đi vừa khóc, đến bên một cái hồ, thấy một người cũng khóc như anh, còn có vẻ đáng thương hơn. Anh thấy rất lạ, sao lại có một người xấu số như mình, bèn tới hỏi làm sao anh khóc?

Người ấy nói với anh, có một ít  vàng để trong túi không may rơi xuống hồ. Nhưng anh ta lại không biết bơi. Anh ta bảo: Nếu anh vớt được túi tiền lên, tôi sẽ trả cho 20 đồng tiền vàng.

Vừa nghe, anh nông dân sung sướng quá, nghĩ: May quá, có 20 đồng tiền vàng này, tổn thất do mất lừa và dê sẽ được bù đắp, chẳng phải là trời giúp sao?

Anh bèn cởi quần áo, nhảy xuống nước. Tìm mãi mà chẳng thấy gì dưới nước. Nhìn lên,  anh phát hiện cái người ấy đã đi đâu mất. Hắn còn mang theo cả quần áo trong đó còn một ít tiền lẻ và cái bánh bao anh mang theo. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here