Cơn lũ rất lớn, dòng nước cuồn cuộn có thể đe dọa tất cả. Người ta kêu thất thanh: “Trời ơi! Nước lũ!”

Nhưng cơn lũ giương giương tự đắc:

–         Ta sẽ nhấn chìm cả thế giới này, vì chúng ta là những người có sức mạnh vô địch!

Thượng đế thấy những lời nói ngông cuồng ấy, bèn lớn tiếng mắng:

–         Không được làm càn, đừng có ngông cuồng! Ai bảo các ngươi có sức mạnh vô địch? Ta sẽ dùng cát chặn các ngươi lại, dùng cát, nhớ chưa?

Nhìn những hạt cát nhỏ li ti trước mắt,  Cơn lũ cười, giễu cợt:

–         Dùng những hạt cát nhỏ bé này để ngăn chúng ta sao? Được, chúng ta sẽ dùng sức nước để cuốn chúng đi!

Nghe nói, những hạt cát có vẻ run sợ. Nhưng thủ lĩnh của cát động viên:

–         Các bạn hãy nghe đây! Chúng ta là những hạt cát vô cùng nhỏ bé, từng cá nhân chúng ta hầu như chẳng có một chút sức lực nào. Nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chúng ta sẽ kết thành một khối, lúc đó, bọn nước lũ kia sẽ được nhìn thấy sức mạnh của chúng ta!

Nghe những lời của thủ lĩnh, tất cả những hạt cát từ khắp nơi trên trái đất bay đến. Chúng dần trở thành một bãi cát, một gò cát, rồi một quả núi cát. Những hạt cát nhỏ bé khi đoàn kết lại đã khiến cho dòng nước lũ khiếp sợ, đành phải rút lui.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here