Người chăn dê bắt được một con sói con, đem về nhà nuôi. Ông ta chỉ mong con sói chóng lớn để đi bắt dê của người khác mang về cho mình.

Ngày tháng trôi mau, như mong đợi của ông, con sói cuối cùng cũng đã lớn. Cái răng nanh nhọn hoắt và cặp mắt ranh mãnh của nó chứng tỏ điều đó. Người chăn dê thấy dịp may đã tới, dạy cho nó làm thế nào để tới gần chuồng dê nhà người khác mà người ta không phát hiện được. Con sói được dạy dỗ, nghe lời ông chủ, nhẹ nhàng lẻn vào chuồng dê nhà hàng xóm, dùng cặp răng nhọn ngoạm cổ con dê, mang về cho chủ. Lần nào mang dê về, nó cũng được ông chủ khen ngợi.

Một buổi sáng, khi ngủ dậy, ông chủ không thấy con sói đâu vội đi tìm. Nhưng tìm đâu cũng chẳng thấy tăm hơi. Đếm lại số dê trong chuồng của mình, ông ta thấy thiếu mất một con.

1 BÌNH LUẬN

  1. Chào Bác.
    Theo cháu thì đây chính là hành động tự nuôi dưỡng tai ương cho mình.Hám lợi,tham lợi sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn để đoạt được.Nhưng không hiểu rằng một ngày nào đó,những thủ đoạn ấy nó sẽ được áp dụng trên chính bản thân mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here