Viên Mai là một nhà thơ có tiếng đời nhà Thanh, 23 tuổi đã nức tiếng thiên hạ, được cử làm  huyện trưởng, trước khi lên đường,  đến gặp thầy là Doãn Văn Đoan chào từ biệt và thỉnh giáo.

Sau khi gặp, thầy hỏi: 

– Lần này đi nhậm chức, con chuẩn bị cái gì?

 – Thưa thầy, con chuẩn bị một trăm cái mũ cao. Viên Mai đáp.

– Tuổi còn trẻ sao chuẩn bị cái ấy? Thầy tỏ ý không bằng lòng, hỏi.

– Người trong xã hội đều thích đội, có mấy người như thầy không thích? Viên Mai bình thản đáp.

Thầy nghe xong, gật gật đầu, cho rằng lời trò nói rất hợp lý.

Viên Mai đi, bạn học hỏi gặp “thầy bảo gì?”

Ông cười, nói:

– Thầy bảo, ta cũng xin một cái.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here