Chuẩn bị cuộc diễn thuyết lần thứ 13, sau 12 lần thất bại, diễn giả tìm đến học kinh nghiệm của một nhà sư phạm nổi tiếng.

–         Anh hỏi vì sao các bài nói của anh đều thất bại? Anh có thấy con mèo khi nó rình con chuột không? Toàn bộ tinh thần của nó đều tập trung vào con chuột, không gì có thể phân tán sự chú ý của nó!

Diễn giả cám ơn và chia tay nhà sư phạm vì anh đã hiểu được vấn đề.

Một lần nữa bước lên diễn đàn, anh toàn tâm toàn ý tập trung vào đề tài hôm ấy: Ký ức của trẻ thơ. Đang trong khi còn say sưa với những hồi ức của thời niên thiếu, một tràng pháo tay vang lên như sấm, lúc ấy anh mới biết bài giảng đã kết thúc.

Cuối cùng, anh đã giành được phần thưởng cao nhất.

Từ đó, mỗi lần bước lên diễn đàn, anh đều nhớ tới câu chuyện mèo bắt chuột.

Sau anh đã trở thành một diễn giả nổi tiếng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here