Có một người thường phải đi công tác, nhưng rất nhiều khi không mua được vé có chỗ ngồi, anh chỉ có thể giống như những người khách  không có chỗ ngồi khác, đứng ở hành lang toa xe hoặc chỗ nối toa.

Nhưng có một lần, anh thực là đứng cũng không nổi, bèn từ chỗ nối của toa xe bắt đầu đi vào nơi có  chỗ ngồi cứng, tìm ghế trống, anh ta chen chúc đi qua toa xe, người đứng ở hành lang hoặc chỗ nối toa đều không muốn né người cho anh ta đi qua, đã qua 5 toa, không còn muốn chen nữa, hành lang khách cũng không có chỗ đứng. Trước mặt là ga dừng xe. Lúc này có một hành khách xuống xe, anh ta đã ngồi vào chỗ trống đó. Anh nghĩ, chỉ cần chịu khó di chuyển, trên xe sẽ  tìm được chỗ ngồi.

Về sau, mỗi lần đi công tác, anh không còn chịu nỗi khổ vì không có chỗ ngồi nữa.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here