Một người làm bánh mì thường mua bơ của một nông dân hàng xóm. Bỗng có một hôm, ông ta cảm thấy 3 bảng tiền mua bơ không đủ trọng lượng. Sau đó, ông ta định kỳ cân lại bơ, phát hiện lần nào cân cũng không đủ. Ông ta bèn kiện người hàng xóm ra tòa.

– Anh có cân không? Tòa hỏi người nông dân.

– Có chứ, thưa quý tòa. Người nông dân trả lời.

– Cân có chính xác không?   

– Không cần cân, thưa quý tòa.

– Vậy anh làm thế nào để cân bơ?

– Là thế này, người nông dân trả lời, cứ hàng ngày ông ta mua bơ, tôi cũng mua một lượng bánh mì như thế, lượng bánh mì chính là lượng bơ. Nếu nói cân không chính xác thì không phải tôi sai.

Sau đó, tòa phán người nông dân vô tội, còn người làm bánh mì không những không được bồi thường, còn phải trả án phí.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here